Energia solară fotovoltaică este energie produsă prin celule fotovoltaice solare, care convertesc lumina soarelui direct în energie electrică. Explicațiile din această pagină le folosesc persoanelor neavizate care doresc să exploreze universul energiei regenerabile.

Celulele solare au fost utilizate adesea pentru alimentarea, fără baterii electrice, a calculatoarelor de buzunar şi a ceasurilor. Ele sunt fabricate din materiale semiconductoare similare cu cele utilizate în electronică la cipurile semiconductoare din componenţa dispozitivelor semiconductoare. Când lumina soarelui este absorbită de aceste materiale, energia solară este convertită cu participarea particulelor subatomice şi fluxul dirijat de electroni care ia naştere reprezintă electricitate. Acest proces de conversie a energiei luminii în energie electrică se numeşte efect fotovoltaic. De aceea, celulele fotovoltaice nu trebuie confundate cu alte sisteme de conversie ale energiei solare.

Celulele solare utilizează straturi de materiale semiconductoare. Saltul de tehnologie a făcut posibil ca acestea să poată fi integrate perfect în faţade, pe acoperişuri etc. Unele celule solare sunt proiectate pentru a funcţiona cu lumină de soare concentrată. Aceste celule sunt construite bazându-se pe concentrare a luminii folosind o lentilă corespunzător poziţionată. Această abordare are atât avantaje şi dezavantaje, în comparaţie cu panourile plate.

Lukamet este instalator validat de Administrația Fondului de Mediu, oferă bază tehnologică și soluții pentru instalarea de panouri fotovoltaice.